Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Nhà nông cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
tiếng dân
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
THƯỜNG TRỰC HỘI NÔNG DÂN TỈNH


THƯỜNG TRỰC HỘI NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN (NHIỆM KỲ 2018 - 2023)

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Quang Tùng

Ủy viên BCH Trung ương Hội NDVN

Chủ tịch Hội ND tỉnh

 

 

 

 

 


 

Trần Văn Hường

Phó Chủ tịch TT Hội ND tỉnh

 

 


 

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh

 


 

Đ/c Nguyễn Thị Hải

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh

 
  +  Văn phòng
  +  Ban tổ chức - kiểm tra
  +  Ban kinh tế - xã hội
  +  Ban Tuyên Giáo
  +  Trung tâm dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu